Categories
_

Мъдрости от „Най-богатия човек във Вавилон“

От всеки десет монети, които поставяш в кесията си, харчи само девет!

Ограничи разходите си така, че да имаш монети за най-необходимото и за задоволяване на част от желанията си без да употребяваш повече от девет десети от доходите си

Накарай всяка монета да работи за теб, за да ти донесе още монети и това да ти помогне да създадеш приходи – поток от богатство, който постоянно да тече в кесиите ти

Пази съкровището си от загуби като инвестираш само където парите ти са на сигурно място, където можеш по всяко време да поискаш инвестицията си обратно и където ще получиш добра лихва. Съветвай се с мъдри хора. Искай съвет от тези, които имат опит в доходоносното боравене със злато. Нека тяхната мъдрост те предпази от несигурни инвестиции

Погрижи се предварително за нуждите си на стари години и за подсигуряването на семейството си

Развивай собствените си способности, учи и ставай по-мъдър; ставай все по-изкусен и действай с достойнство. Така ще придобиеш увереност да осъществиш добре премислените си желания

Когато човек е решен да направи нещо, той винаги намира начин

Младите са амбициозни. Те търсят кратките пътища към богатството и привлекателните неща, които то символизира. За да добие богатство бързо, младия човек често взима необмислени заеми. Младите хора, поради неопитността си, не осъзнават, че безнадеждния заем е като дълбока яма, в която можеш да затънеш бързо и дълго време да не можеш да се измъкнеш. Това е яма на съжалението и разкаянието, където душата на човек не намира покой нито денем, нито нощем. Но аз не съм против вземането на заеми. Напротив, аз го препоръчвам, ако златото се използва мъдро. Аз самият постигнах първия си успех като търговец със заето злато

Ако човек носи душата на роб, то той ще стане такъв, независимо от произхода си, също както водата винаги се изравнява. Ако човек носи душата на свободен човек, не би ли станал той уважаван и достоен жител в собствения си град, независимо какви нещастия го сполетят?

Ако безразлично оставяш годините да се изнижат, без да положиш усилие да върнеш заемите си, то ти си по-низък и то роб. Роб е всеки, който не уважава себе си, а никой не може да уважава себе си, ако не плаща дълговете си. Чак тогава, когато съумях да изплатя всяка монета, която бях взел назаем, аз можех да вдигна гордо глава и да се почувствам пълноценен човек

Мечтаех за хубави неща, но не можех да си ги позволя. Но един ден открих, че търговците ми имат доверие и мога да им плащам по-късно, дори и да нямам пари в момента. Млад и неопитен, аз не знаех, че ако харчиш повече, отколкото печелиш, сам си копаеш гроб и се обричаш на проблеми и унижения. Така че аз си купих хубави дрехи, луксозни вещи за добрата си съпруга и мебели за нашия дом – все неща, които далеч надхвърляха възможностите ми. Плащах когато мога и за известно време всичко беше добре. Но след време започнах да осъзнавам, че не мога едновременно да храня семейството си и да изплащам дълговете си с малките си доходи. Кредиторите започнаха да ме преследват и настояваха да платя разточителните си покупки. Животът ми стана тежък

ПЕТТЕ ЗАКОНА НА ЗЛАТОТО (ПАРИТЕ)

  1. Златото идва лесно и в растящи количества при всеки, който заделя поне една десета от дохода си, за да създаде имущество за бъдещето си и сигурността на семейството си.
  2. Златото работи усърдно за собственик си, ако той му намери доходоносна работа. Тогава то ще се множи като стадата на овчаря.
  3. Златото остава вярно на внимателния си притежател, който го инвестира само с помощта на мъдри хора, знаещи как да боравят с него.
  4. Златото се изплъзва от ръцете на тези, които го инвестират в начинания, от които нямат понятие или проекти, които не са одобрени от хората с финансови познания.
  5. Златото бяга от човека, който се опитва да го накара да жъне невъзможни приходи или следва измамните съвети на мошеници и интриганти. То не се задържа при онези, които го инвестират в собствените си наивни желания

Оригинал от Николай Делчев: https://www.forumfinansi.com/