Categories
_

Стълбата към Етера

Горе-долу в началото на 2020 спрях да чета книги. Миналата година бях стигнал до слушане на 3х аудио книги.

Има страшен недостиг на сдъвкана информация и Google е виновен. Невронната мрежа предпочита дълги текстове на база прекарано време на сайта, което от своя страна губи времето.

Малко известна тайна на днешната икономика е, че единственият продукт е Вниманието. Който притежава вниманието е най-богат (Facebook, YouTube, etc)

1 часов клип дава 1 изречение ценна информация.

20 часова книга дава 5 минути ценна информация.

Преди 10 години, когато започнах да чета книги не беше така. Всяка книга казваше нещо ново, почти всяка страница беше ценна.

Фундаментът обаче за максимален растеж си е същия – човешки опит.

През първите 10 години получаваш около 200 години опит – семейство.

Следващите 10 още около 400 – учители.

Книгите се изчерпват и почва да се дъвче едно и също нещо.

Избори няколко:

  • Тематични списания, новини – моментна обстановка
  • Стари фундаментални книги – трудно се вадят изводи
  • Нови приятели и социална среда – скалира трудно
  • Консултанти, експерти и курсове – скъпо
  • Да отидеш на тихо място и да мислиш – време

Да мислиш е забравено умение, но и безполезно ако нямаш информация.

Стойността е само в процеса на създаване.

2020.06.06